Annfuturo, s.r.o., Malokarpatské námestie 2, 841 03 Bratislava, anna@ah-klog.sk, tel.:+421 2/64 53 85 77, mobil:+421 915 97 28 91
PONUKA AMBULANCIE ORDINAČNÉ HODINY ODBORNÝ PROFIL VEDECKÉ PUBLIKÁCIE GALÉRIA KONTAKT
Víta Vás PhDr. Anna Hrnčiarová, CSc., klinická logopedička, neuropsychologička, certifikovaná afaziologička.
 
Ponuka ambulancie

Ponúkame Vám kompletnú diagnostiku a liečbu porúch komunikačnej schopnosti:

 • artikulácie
 • hlasu
 • sluchu
 • zajakavosti
 • zrýchlenej reči
 • detskej vývinovej poruchy reči
 • porúch reči pri rázštepoch
 • porúch reči pri ochoreniach mozgu
  (cievne mozgové príhody, nádory, zápaly, úrazy)
 • porúch reči pri detských mozgových obrnách
 • porúch pamäti
 
Ordinačné hodiny
Pondelok   12.00 - 18.00  
Utorok 08.00 - 12.00 13.00 - 15.00  
Streda   12.00 - 18.00  
Štvrtok 08.00 - 12.00 13.00 - 15.00  
Piatok 08.00 - 14.00    
Objednávanie na vyšetrenie / terapiu realizujte výhradne v ordinačných hodinách telefonicky -na t. č. Annfuturo, s. r. o – 02/64 53 85 77.
Na prvé vyšetrenie potrebujete výmenný lístok od obvodného pediatra, u dospelých - od obvodného lekára.
Ďakujeme za porozumenie.

[ Cenník služieb ]     Zmluvná ambulancia VšZP, Dôvera, UNION

 
Odborný profil
 
Reč je sondou do činnosti ľudského mozgu,
nekonečným tajomstvom – zrkadlom duše.
Chráňme si to, čo nás robí človekom...

Annfuturo,s.r.o. - Ambulancia klinickej logopédie
PhDr. Anna Hrnčiarová, CSc.

 • absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • titul PhDr. získala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v roku 1982
 • atestovala v roku 1985 na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave
 • titul kandidáta psychologických vied - CSc. (v odbore "Medicínska psychológia") získala v roku 1992 na Katedre neuro- a patopsychológie Fakulty psychológie Moskovskej štátnej univerzity M.J. Lomonosova.
 
Zaradená do personálnej encyklopédie osobností Slovenskej republiky "Who is who".

Osobnosť Českej a Slovenskej republiky publikované v Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej republiky An Oxford Encyklopedia Publication

V roku 2017 udelená BRONZOVÁ MEDAILA PROPTER MERITA za zásluhy o budovanie a rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti

Absolvovala množstvo odborných školení v odboroch: klinická logopédia, psychológia, neurológia, neuropsychlógia, psychiatria, neuropsychiatria (Bratislava, Praha, Moskva, Petrohrad, Halle, Würzburg, Viedeň)

Odborné stáže: Praha, Moskva, Petrohrad

Je držiteľom Certifikátu Afázia

Zakladala a bola odborným garantom a lektorom postgraduálneho dvojročného certifikačného štúdia Afázia pre SR a ČR na VšZaSP

Predsedníčka pracovnej skupiny Štandardných diagnostických a terapeutistických postupov MZ SR, autorka a spoluautorka Štandardných postupov

Vedecké publikácie a prednášky na vedeckých fórach: SR, ČR, Ruská federácia, Nemecko  

 

1992-1997spoluzakladateľka a prezidentka Slovenskej asociácie logopédov
1993-202330 rokov hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre logopédiu
1993-1997externá odborná asistentka t.č. Slovenskej zdravotníckej univerzity, členka Atestačnej komisie pre klinickú logopédiu. Priebežne realizuje vysokošpecializované kurzy pre Slovenskú a pre Českú republiku
 Zakladateľka a predsedníčka Odbornej sekcie klinickej logopédie Asociácie súkromných lekárov Slovenskej republiky do roku 2020
Pracovné pôsobenia:

Priebežne pracovala ako klinická logopédička na

 • I. neurologickej klinike FN v Bratislave
 • v Štátnom ústave národného zdravia v Bratislave
 • na Neurologickej klinike IVZ Ružinov v Bratislave
 • bola zakladateľkou a primárkou Oddelenia klinickej logopédie v NsP sv. Cyrila a Metoda v Bratislave a supervízorom pre klinických logopédov NsP Ružinov
 • superkonziliárka v oblasti afaziológie s celoslovenskou pôsobnosťou
 • od roku 2003 je prevádzkovateľkou privátnej Ambulancie klinickej logopédie, ZS - Lamač, Bratislava, Malokarpatské nám. 2.
od 1.6.2015 prevádzkuje Annfuturo, s.r.o. - Ambulancia klinickej logopédie

 

Autorka štandardizovaného testu - BAT (Bratislavský afaziologický test), 1984
V rokoch 1975-1985 riešiteľka štátnej a rezortnej výskumnej úlohy.

Počas aktívnej klinicko-logopedickej činnosti sa venovala prevažne ťažko postihnutým ľuďom s organickým poškodením mozgu: afatikom, dyzartrikom, deťom s detskou mozgovou obrnou, ale i deťom s vývinovými poruchami reči, so zajakavosťou, chorobne zrýchlenou rečou atď.

 • od roku 2010 do roku 2016 externá odborná asistentka pre neuropsychológiu na Katedre psychológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce
 • 3 roky externá odborná asistentka pre neuropsychológiu na Slovenskej zdravotníckej univerzite
 • kurzy SZU
 • konzultant a oponent certifikačných prác
 • Interná štatistika cca 19 tisíc pacientov afatikov
Držiteľka viacerých ďakovných listov, diplomov a čestných uznaní.
 
Významnejšie populárno-vedecké publikácie:
 • Hrnčiarová A., "Poruchy reči" - seriál (5 pokračovaní), Pravda na nedeľu, 1996
 • Bleyová J., Hrnčiarová A., "Keď muži plačú", Kontakty, Slovenský rozhlas 1995, scenár 90 min. - Zlatý fond rozhlasu
 • Urblík J., Hrnčiarová A., "Afázia", STV, 1996, scenár pre televízny dokument
 • a Cesty nádeje, 2006
 • Vychlopenová S., Hrnčiarová A.,"Centrálne poruchy reči", Televízia Petržalka, 2001
Dlhoročná spolupráca s médiami, vrátane regionálnych televízií

Vedecké publikácie:

 • Ako pomôcť pacientovi - afatikovi, Bratislava 1985, Praha 1993
 • Afázia ako riešiteľný problém, Praha 2009
 • Afázia - diagnostika, klasifikácia, terapia, Bratislava 2010
Jazyky:
 • slovenský, ruský, český – aktívne
 • anglický - pasívne
Ocenenia, uznania, čestné členstvá
 • Cena za rozvoj povolania klinický logopéd – udelila Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov
 • Tv dr zaradila do Curriculum vitae - Osobnosti, ktoré sa pričinili o rozvoj slovenskej vedy, medicíny, vzdelania
 • Čestný člen Asociácie súkromných lekárov Slovenskej republiky udelilo Prezídium ASL SR.
 
 
Vedecké publikácie
       
 
 
Galéria
     
       
       
 
 
Kontakt
Annfuturo, s.r.o.,
Ambulancia klinickej logopédie,
PhDr. Anna Hrnčiarová, CSc.

Adresa:
Malokarpatské námestie 2
841 03 Bratislava

E-mail:anna@ah-klog.sk

Tel.:+421 2/64 53 85 77
Mobil:+421 915 97 28 91